about

เกี่ยวกับวัด

ประวัติและความเป็นมาของวัด

วัดอรัญญิกาวาส เป็นวัดแบบอรัญญวาสี ที่สร้างขึ้นกลางป่าชุมชน โคกหนองอีเฒ่า โดยชาวบ้่านร่วมกันบริจาคทรัพย์ ซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 100 ตารางวา โดยมีนายประศาสน์ รัตนะปัญญา ประธานชมรมภูมิปัญญาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ประสานงานและการดำเ้นินการขอจัดตั้งเป็นวัด และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศเรื่อง “ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา” ให้มีฐานะเป็นวัด มีนามว่า “วัดอรัญญิกาวาส” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป โดยมีประครูโสภณพัฒนโกศล อายุ 50 พรรษา 25 เป็นเจ้าอาวาส

ภายในบริเวณวัดมีอาคารสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วย กุฎิปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 6 หลัง ศาลาปฏิบัติสังฆกรรมเล็ก 1 หลัง กลาง 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัวขนาดเล็ก 1 หลัง เมรุสถานญาปนกิจ 1 หลัง อาคารห้องน้ำห้องส้วมสำหรับสาธุชน 1 หลัง และศาลาเจ้าแม่กวนอิมที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธามาสร้างถวายวัดไว้ 1 หลัง ด้านหลังวัดติดกับหนองน้ำสาธารณะมีศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ส่วนบริเวณโดยรอบวัดประมาณ 70 ไร่ เป็นป่าสาธารณะซึ่งเป็นป่าสมุนไพรและ สถานีวิทยุชุมชนที่ชาวบ้านและชุมชนช่วยกันดูแล สภาพโดยทั่วไปในเขตวัีดจะอยู่ในสภาพสงบเงียบตลอดเวลา เหมาะสำหรับสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมที่แสวงหาสถานที่อันเป็นสัปปายะเป็นอย่าง ยิ่ง

ปัจจุบัน ทางวัดยังไม่มีพระอุโบสถ ที่จะประกอบสังฆกรรมที่สมบูรณ์ จึงยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

การเดินทางไปวัดอรัญญิกาวาส

สาธุชนและพุทธศาสนิกชนผู้ประสงค์จะเดินทางไปวัดอรัญญิกาวาส สามารถเดินทางได้โดยสะดวกทุกฤดูกาลด้วยถนนลาดยาง มีรถโดยสารจากจังหวัดต่างๆ ไปยังท่ารถ บขส. จังหวัดมหาสารคาม และต่อรถโดยสารสายมหาสารคาม-แกดำ จากสถานีขนส่งจังหวัดไปยังอำเภอแกดำ โดยลงรถที่สามแยกทางไป ร.พ. อำเภอแกดำ จากนั้นขึ้น รถมอเตอร์ไซต์ไปตามเส้นทางไป ร.พ.อำเภอแกดำ เลยไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นป้ายทางเข้าวัดอรัญญิกาวาสอยู่ติดถนนทางด้านซ้ายมือ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนมัธยมมิตรภาพ อำเภอแกดำ

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถไปได้โดยสะดวก โดยเดินทางตั้งต้นจากสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคามไปตามถนนสายมหาสารคาม-วาปี ปทุม ออกจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตรถึงสี่แยกเลีี้ยวซ้ายไปบ้านหนองปลิง-อ.วาปีปุทม อีกประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายก่อนเข้าอำเภอ จะถึงสามแยกทางเข้า ร.พ. แกดำ และขับรถไปตามถนนทางไป ร.พแกดำ เลยไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอรัญญิกาวาส

หมายเหตุ อาจดูภาพแผนที่โดยใช้กูเกิ้ลเสิร์ชหาคำ “อำเภอเมืองมหาสารคาม โรงเรียนมิตรภาพ แกดำ” ก็จะพบแผนที่แสดงเส้นทางจากตัวเมืองมหาสารคามไปยังวัดอรัญญิกาวาส ข้อมูลจากแผนที่กูเกิ้ล

เส้นทางการขับรถไปยัง โรงเรียนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ จ.มหาสารคาม

เส้นทางที่แนะนำ
เส้นทาง 2380 21.4 กม. 31 นาที
เส้นทาง 23 24.5 กม. 31 นาที

เริ่มต้นจาก อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
1. มุ่งไปทางทิศ ใต้ 50 ม.
2. เลี้ยวซ้าย ไปยัง เส้นทาง 2040 2.0 กม.
3. เลี้ยวขวา ไปยัง เส้นทาง 2040 0.1 กม.
4. เลี้ยวซ้าย ไปยัง เส้นทาง 2040 0.2 กม.
5. เลี้ยวขวา ที่ เส้นทาง 2040 5.9 กม.
6. เลี้ยวซ้าย ที่ เส้นทาง 2380 9.7 กม.
7. เลี้ยวซ้าย 0.8 กม.
8. เบี่ยงขวาเล็กน้อย 1.8 กม.
9. เลี้ยวขวา 0.8 กม.
10. เลี้ยวซ้าย ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 79 ม. โรงเรียนมิตรภาพมิตรภาพ แกดำ จ.มหาสารคาม
(ทางเข้าวัดฯ อยู่ด้านซ้ายมือของถนน ติดรั้วโรงเรียนมิตรภาพอำเภอแกดำ)

Advertisements